De trainingen gaan weer starten!

      Geen reacties op De trainingen gaan weer starten!

Bij de persconferentie van Rutte van maandag 8 maart werd aangegeven dat het belangrijk is om in beweging te blijven en dat sporten in groepsverband daar een goede bijdrage aan kan leveren. Dit werd herhaald in de persconferentie van dinsdag 23 maart. Helaas blijft de groepsgrootte voor sporten in de openbare ruimte beperkt tot groepjes van 2.

In overleg met de trainers en de gemeente hebben we gelukkig een vorm kunnen vinden, waarbij we toch weer kunnen beginnen met de trainingen. Dit gaan we doen met per trainer maximaal vier groepjes van twee lopers of wandelaars en maximaal twee trainingsgroepen per avond van 19.30 tot 20.30 uur. Op verzoek van een trainer kan het maximale aantal lopers per groep ook kleiner zijn. Dit betekent dat er per avond voorlopig maximaal 16 mensen zullen kunnen trainen. Alle trainingen vinden plaats op het parcours aan de Rendementsweg en voor elke groep is er een aparte verzamelplaats, die vermeld staat in de app Pay n plan.

De trainingen zijn bedoeld voor zowel lopers als wandelaars. Wandelaars kunnen zich inschrijven bij de groep van Rob op donderdag. Rob zal in deze groep zowel wandelaars als lopers trainen.

Binnen Pay n plan zal het mogelijk worden om drie weken van tevoren in te schrijven voor een training. Het is helaas niet mogelijk om het aantal inschrijvingen per loper te beperken. Daarom willen we jullie vragen om voor niet meer dan één training tegelijk in te schrijven. En pas nadat je getraind hebt je weer in te schrijven voor een volgende training. Zo geven we alle leden de kans om af en toe te komen trainen. Wanneer 4 uur voor de training blijkt dat er nog ruimte is bij een trainingsgroep, dan kun je je uiteraard nog inschrijven, ook al heb je je al ingeschreven voor een latere training. Alleen lopers die zich hebben ingeschreven via Pay n plan, kunnen meedoen aan de training.

Kom maximaal 5 minuten van tevoren naar de verzamelplaats voor de training. De trainer zal je dan een vaste plek toewijzen, samen met een andere loper of wandelaar. Jullie vormen met z’n tweeën voor de hele training een groepje en houden onderling 1,5 meter afstand. Als groepje moeten jullie meer dan 1,5 meter afstand houden van andere groepjes. Zodra je weer terugkomt bij de verzamelplaats, ga je naar de plek die je als tweetal toegewezen hebt gekregen.

Zolang we nog niet volop kunnen trainen, zullen de trainers op dinsdag en donderdag de virtuele trainingen via Pay n plan aan blijven bieden. Als de trainingen weer goed lopen, zullen we bekijken of we nog iets gaan veranderen in verband met de avondklok die binnenkort een uur later ingaat.