Nieuws van het bestuur 03-21

      Geen reacties op Nieuws van het bestuur 03-21

Op 22 maart hadden we alweer de vierde bestuursvergadering van 2021.

Eind februari hebben we met Hans Leeuwerik overlegd over het initiatief voor de aanleg van een combibaan en begin maart met Maarten Leeuwerik over de mogelijkheden om de trainingen te hervatten.

In de vergadering van 22 maart hebben we opnieuw met Maarten overlegd over het weer opstarten van de trainingen. De conclusie is dat we binnenkort weer kunnen gaan starten met de trainingen, maar wel in een aangepaste vorm. Nadere informatie volgt.

Verder hebben we even gesproken over de mogelijkheid om meer assistent-trainers te werven. Prioriteit ligt echter bij het opleiden van de twee leden die zich al aangemeld hebben als (assistent-)trainer. Dat zal eerst opgepakt worden door de trainers. Daarna gaan we bekijken hoe we nog meer leden enthousiast kunnen maken voor de rol van assistent-trainer. Lijkt het je leuk om ook af en toe training te geven bij de Veenlopers? Laat dat dan weten aan de trainers of aan een van de bestuursleden.

Een ander punt dat we deze vergadering besproken hebben, is het plan van aanpak voor de Veenlopers tijdens en na corona. Dit plan zullen we binnenkort met jullie delen via de website.

Daarna hebben we nog gesproken over de toekomst van de Wilnisse Dorpsloop en de Zilveren Turfloop en het opvullen van de vrijkomende plekken in de Zilveren Turfloop commissie. Hierover gaan we binnenkort in overleg met de Zilveren Turfloop commissie.