Uit de ALV en informatie over trainingen

Op maandag 5 juli was de Algemene Leden Vergadering van de Veenlopers bij Atlantis. Het jaarverslag en de financiële stukken kun je vinden op de website. Frans Bosman en Frans Dessing hebben verslag gedaan van de MLOOOP en het virtuele Zorg & Zekerheidscircuit. Hans Leeuwerik heeft iedereen bijgepraat over de status van de combibaan. Er is besloten om de contributie met ingang van 2022 te verhogen naar 60 euro per jaar voor recreanten en wandelleden en naar 85 euro voor wedstrijdleden. Dit omdat we zonder inkomsten van loopevenementen verlies draaien en ook de bijdrage aan de Atletiekunie jaarlijks stijgt. Verder hebben we Ed de Graaff benoemd tot erelid van de Veenlopers. Ruim 20 jaar lang stond hij bijna elke dinsdag klaar om training te geven en die inzet willen we hiermee waarderen.

In de Algemene Leden Vergadering werd ook gevraagd of we weer konden stoppen met inschrijven via Pay n plan, omdat sommige leden dit inschrijven vervelend vinden. Volgens de coronaregels van de overheid is op dit moment registratie bij sportactiviteiten nog verplicht. Maar ook daarna willen de trainers graag een registratieapp blijven gebruiken om de volgende redenen:

  • Je weet vooraf wie er naar de training komen en hoeveel mensen er komen en daarmee kun je rekening houden in de voorbereiding van de training.
  • Je kunt de mensen die naar de training komen gericht benaderen, bijvoorbeeld om te denken aan het meenemen van water als het heel warm is of om te waarschuwen voor gladheid.
  • Je weet wie er geweest zijn bij een training en kunt het signaleren als iemand bijvoorbeeld langere tijd niet geweest is.

Bestuur en trainers bekijken of we over kunnen gaan van de app Pay n plan naar de app Volta van de Atletiekunie. Deze app kunnen we gratis gebruiken.

Een andere vraag bij de Algemene Leden Vergadering was of er op dinsdag weer drie trainingsgroepen zouden kunnen komen. Na de zomervakantie, vanaf dinsdag 7 september, zal er op dinsdag weer een derde trainingsgroep zijn.

Verder kwam er in de Algemene Leden Vergadering de vraag of er ook overdag training gegeven kon worden. We kunnen bekijken of daar voldoende belangstelling voor is, maar pas als er voldoende trainers zijn om dit ook te kunnen realiseren.

In de vakantieperiode zullen een aantal trainingen op de donderdag vervallen. Dan gaat het om de donderdagen 12, 19 en 26 augustus. De wandeltrainingen gaan deze donderdagen wel door.

We zouden graag meer begeleiders/assistent trainers willen opleiden om flexibeler te kunnen zijn bij het inzetten van trainers. Met deze interne opleiding willen we starten in september 2021. Het gaat zowel om trainers voor hardlopen als voor wandelen. Nadere informatie volgt binnenkort.

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de Zilveren Turfloop commissie willen komen versterken. En ook voor de stichting Combibaan De Ronde Venen zoeken we nog een bestuurslid. Belangstelling of meer weten? Mail naar .