Nieuws van het bestuur 01-21

      Geen reacties op Nieuws van het bestuur 01-21

bestuursvergadering van 18 januari 2021

Sinds half oktober kunnen de Veenlopers al niet meer trainen vanwege de coronamaatregelen van de overheid, maar als bestuur blijven we actief. We vergaderen regelmatig via Skype. Dat doen we zelfs nog wel vaker dan voorheen, omdat het nu ook niet lukt om bij de training even wat dingen met elkaar af te stemmen.

Op 18 januari hadden we de eerste bestuursvergadering van 2021. Belangrijkste agendapunt van deze vergadering was hoe we de leden kunnen blijven betrekken bij de Veenlopers, ook al kunnen we de trainingen nog niet starten. Daarvoor maken we een plan van aanpak. Een eerste onderdeel van dit plan van aanpak hebben we inmiddels uitgevoerd, namelijk de eerste online pubquiz van de Veenlopers op vrijdag 19 februari. In het plan van aanpak zullen we ook de ideeën opnemen voor extra activiteiten als we wel weer mogen trainen.

Nick is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de ledenadministratie. Aan alle leden is gevraagd om hun gegevens te controleren en om een noodnummer door te geven. Verder is de contributie geïnd. Ook hebben we het financiële overzicht van 2020 besproken en de verwachtingen voor 2021. Ondanks corona komen we voor 2020 toch nog uit op een positief resultaat. Voor 2021 hebben we vooralsnog een verlies begroot. Zodra we weer met voldoende mensen samen mogen komen, zullen we een Algemene Leden Vergadering plannen om dit te bespreken.

Patrick is druk bezig geweest met de website van de Veenlopers en die is begin februari online gezet. De nieuwe website van de Veenlopers kun je ook heel goed op je mobiel bekijken. Onze nieuwe website gebruiken we om jullie op de hoogte te houden. Je zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen, maar krijgt wel een bericht als er nieuwe informatie geplaatst is op de website. Patrick heeft er een mooie en overzichtelijke website van gemaakt.

Pubquiz

Op 1 februari hebben we via Skype een kort bestuursoverleg gehad om de pubquiz te regelen. Nick van Bemmel heeft het idee voor de pubquiz verder uitgewerkt en de vragen verzorgd en Inge Dalmeijer en Adriaan Brinksma hebben de vragen gejureerd. Dat viel nog niet mee, want vooral het omgekeerd spellen bleek nog knap lastig. De pubquiz werd gewonnen door Erik van Waveren. De tweede plek was voor Kelly Smit-Kentrop en Marjan Schurink was derde.

Combibaan

IJsclub Nooit Gedacht is samen met de Veenlopers gestart met een burgerinitiatief voor de aanleg van een combibaan, waarop je kunt hardlopen, skeeleren of schaatsen. De Veenlopers zijn al lange tijd op zoek naar een veiliger loopomgeving. Dit is ook een van de punten in ons beleidsplan. Zo’n combibaan zou een mooie oplossing daarvoor kunnen zijn. Hans Leeuwerik is namens de Veenlopers betrokken bij het overleg over de combibaan. Op 22 februari heeft Hans Leeuwerik het bestuur bijgepraat over de status van dit burgerinitiatief.

Ontwikkelingen Combibaan