Reanimatie en Corona

In verband met de besmettingsgevaar is beademen niet veilig, ook niet met beademingsmasker.
Het advies is om alleen borst compressies te geven.

Een aantal aandachtspunten zijn:
1. Beperk het aantal hulpverleners tot 2
2. Kom nooit aan het hoofd van het slachtoffer
3. Controleer de ademhaling door alleen te kijken
4. Bel of laat 112 bellen
5. Bij bewezen of verondersteld COVID-19: GEEN borst compressies en GEEN mond-op-mond/masker beademing.
6. Bij GEEN duidelijke of bewezen COVID-19: geef continue borstcompressies maar GEEN mond-op-mond/masker beademing.

Lees de bijgevoegde kaart aandachtig. Wij zullen deze kaart ook toevoegen bij de AED.