Sportief wandelen

De wandelleden van onze vereniging zijn evenals de overige leden van de vereniging ingeschreven als lid van de Atletiekunie. Ten behoeve van een goede invulling van het lidmaatschap van de wandelleden binnen de Atletiekunie, hebben Atletiekunie en KNBLO-NL (de Wandelsportbond uit Nijmegen) een convenant gesloten waarin op verschillende punten wordt samengewerkt.

Eén van de belangrijkste punten uit dit convenant is een combinatie-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie. De inhoud van dit co-lidmaatschap is als volgt:
Wandelaars binnen de Atletiekunie worden automatisch ook als lid aangemeld bij de KNBLO-NL.
Op basis van dit co-lidmaatschap ontvangen deze wandelleden vanuit de KNBLO-NL een ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender en 6x per jaar het wandelmagazine.
De wandelleden blijven uiteraard ook lid van de Atletiekunie en ontvangen ook vanuit de Atletiekunie een ledenpas (digitaal), met bijbehorende acties die aan deze ledenpas zijn verbonden. Daarnaast blijven deze wandelleden ook recht houden op alle voordelen die aan het lidmaatschap van de Atletiekunie zijn verbonden.
Het co-lidmaatschap betekent geen extra kosten voor het wandellid.
Aan de KNBLO-NL worden alleen die gegevens ter beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor het registreren van het lidmaatschap en voor de verzending van ledenpas, wandelkalender en magazine.

Geïnteresseerd?
Kom dan gerust op donderdagavond naar het verzamelpunt op de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (bij het zwembad) en spreek één van de trainers aan. De trainers zijn herkenbaar aan een shirt of jack met het woord TRAINER op de rug. Zij helpen je en informeren je graag over de wandelgroep. Je loopt dan een paar keer mee om te kijken of deze wandelgroep iets voor je is.