RABO CLUB SUPPORT

Onze vereniging heeft zich aangemeld voor de Rabo Club support, dit is een initiatief van de Rabobank om financiële ondersteuning te geven aan verenigingen en stichtingen e.d. Elke stem aan onze vereniging levert geld op en daarom vraagt het bestuur aan jullie om een stem uit te brengen op onze vereniging.

Dat doe je op de website Rabo Clubsupport van 27 september t/m 11 oktober 2019.  Elke rekeninghouder van de Rabobank mag 2 stemmen uitbrengen op onze vereniging en daarnaast mag je ook 3 stemmen uitbrengen aan andere verenigingen, stichtingen e.d.  Totaal mogen er dus 5 stemmen uitgebracht worden.

Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan een stem(men) uitbrengen, vraag daarom ook aan je familieleden, kennissen, buren, opa’s, oma’s en vrienden om ons ook te steunen. En als je een andere vereniging, stichting e.d. steunt, kan je ook nog steeds de Veenlopers steunen door op ons te stemmen. Ons bestedingsdoel is een laptop voor de penningmeester en training artikelen.

Klik voor aanvullende informatie en de voorwaarden op www.rabobank.nl/clubsupport en toets vervolgens Rabobank Rijn en Veenstromen in. Stemming staat open voor personen die zowel klant en lid zijn van de Rabobank.

Alvast bedankt voor jullie stem, namens alle Veenlopers!