Presentatie Zoladz methode staat nu ook op de website

Onlangs hebben Maarten en Martijn de Zoladz-methode gepresenteerd.
De theorie van deze methode is uitgebreid aan bod gekomen. De presentatie inclusief aanvullende informatie kun je hier terugvinden en kun je ook terugvinden op de onze website.
Een praktisch vervolg op deze thema-avond zal nog gepland worden.
Voor vragen kun je altijd terecht bij Maarten of Martijn.