OP ZOEK NAAR.....

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 11 maart 2019 heeft het bestuur al kort medegedeeld dat er in het komende jaar wijzigingen in het bestuur zullen plaats vinden. Bij de volgende ALV in 2020 hebben aantal bestuursleden een bestuurstermijn van 6 of 8 jaar er opzitten en 1 bestuurslid heeft te kennen gegeven al eerder te willen aftreden. Daarom heeft het bestuur gemeend de leden vroegtijdig te informeren. De volgende bestuursleden zullen op de ALV 2020 aftreden en zich niet herkiesbaar stellen voor een volgende termijn van 2 jaar te weten:

Voorzitter (Rob van Zijtveld) 6 jaar
Leden administratie (Kees Dirkson) 8 jaar
Algemeen bestuurslid (Giovanna van Hasselt) 6 jaar
Penningmeester (Nard Geerts) 2 jaar.

In de afgelopen periode van 6 jaar heeft het bestuur een aantal zaken opgezet of definitief afgerond zoals:

  • Nieuwe website
  • Externe Facebook
  • Wandelafdeling
  • Missie en Visie beleid
  • Vrijwilligers beleid
  • Lief en Leed commissie
  • Organisatie Wilnisse Dorpsloop
  • Wijziging clubdag
  • Meerdere clinics opgezet

De Veenlopers is een zeer leuke vereniging waardoor je als bestuurlid veel ervaringen op kan doen en ook voldoening krijgt van je taak.
Wil je meer informatie neem dan contact op met de desbetreffende bestuurslid of met de voorzitter. Het bestuur zal ook actief gaan lobbyen bij de leden voor deze functies.

Laat de Veenlopers vooral doorlopen.

Het bestuur