Inschrijfformulier

Persoonsgegevens
Betalingsopties

Ik machtig Atletiekvereniging De Veenlopers, Mijdrecht tot wederopzegging de jaarlijkse contributie, plus eenmalig € 7,50 voor het aanmelden bij de Atletiekunie, te incasseren.
Of nee, ik maak de contributie, plus eenmalig € 7,50 voor het aanmelden bij de Atletiekunie, over op rekeningnummer NL85RABO0158833503 t.n.v. De Veenlopers.

Overig
4 + 8 =
More information?