Inschrijfformulier

Persoonsgegevens
Betalingsopties

Ik machtig Atletiekvereniging De Veenlopers, Mijdrecht tot wederopzegging de jaarlijkse contributie, plus eenmalig € 7,50 voor het aanmelden bij de Atletiekunie, te incasseren.
Of nee, ik maak de contributie, plus eenmalig € 7,50 voor het aanmelden bij de Atletiekunie, over op rekeningnummer NL85RABO0158833503 t.n.v. De Veenlopers.

Overig
Privacy policy
De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van onze vereniging. Zie pagina Privacy Policy op deze website.
5 + 7 =
More information?