Penningmeester

Wij zijn op zoek naar een nieuwe Penningmeester, die het stokje van Remy Nijhoff kan overnemen. Liefst zo snel als mogelijk.

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en de overige bestuursleden het bestuur.

 • Eerste verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging.
 • Int de contributie.
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies.
 • Int de sponsorbijdragen.
 • Betaalt de rekeningen.
 • Beheert bank- en girorekeningen.
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze.
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag.
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld.
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording.
 • Pleegt overleg met de kascontrole-commissie.

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht.
 • Heeft kennis van en ervaring met financieel beheer.
 • Accuraat.

Gemiddelde benodigde tijd: 2 uur per week.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen neem dan contact op met Remy Nijhoff of Rob van Zijtveld. Voor contactgegevens zie Vereniging - Bestuur op deze website. Of spreek één van deze heren aan op een van de trainingsavonden.